Opcje przeglądania
Dostępność
Producenci

Monika Dałek ukoń­czyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Włodzimierza Stelmaszczyka, aneks do dyplomu – książka arty­styczna w Pracowni Projektowania gra­ficz­nego adi. Włodzimierza Morawskiego. Zajmuje się róż­nymi dzie­dzi­nami sztuk wizu­al­nych, głów­nie malar­stwem, w któ­rym boha­te­rami czyni posta­cie bez­i­mienne, suge­ru­jąc tym samym, że inte­re­suje ją czło­wiek w ogól­no­ści. Poszczególne syl­wetki przed­sta­wione w spo­sób uprosz­czony, pozba­wione cech indy­wi­du­al­nych stają się figu­rami w „teatrze sytu­acji”, stwa­rza to tym samym atmos­ferę nie­do­po­wie­dze­nia. Wierzy w cią­głą zmien­ność sztuki, to prze­ko­na­nie prze­myca w swych pra­cach sto­su­jąc różne kon­wen­cje. Autorka wystaw indy­wi­du­al­nych i uczest­niczka wystaw zbio­ro­wych. 
Portfolio >>

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl